Gode rammebetingelser for erhvervslivet

Arbejdspladser er grundlaget for velfærd

Hvis kommunen fortsat skal fastholde samt tiltrække virksomheder og nye arbejdspladser, skal rammebetingelserne være konkurrencedygtige i forhold til alternativ lokalisering.

Rammebetingelserne skal være i orden
Køge skal have fokus på:
– Attraktive lokaliseringsmuligheder
– Gode tilkørsels- og parkeringsforhold
– En hurtig og kvalitativ kommunal sagsbehandling
– Miljø og erhvervshensyn skal hænge sammen

Vi tænker måske ikke så meget over det i hverdagen, men det er den kommune, vi bor i, der danner rammen om vores hverdag. Det er derfor ikke ligegyldigt, hvem der sidder ved roret, når de lokale beslutninger skal træffes, for beslutningerne påvirker din og dine nærmestes hverdag.

Kommunevalget 2013 nærmer sig og det er nu vor nye store kommune for alvor skal formes. Men hvem skal forme den, dit nærmiljø og dine kommunale tilbud?

Konservative har et helt klar bud på, hvad god kommunal service er og på, hvordan vi sikre borgerne en velfungerende og levende kommune.

For os er det ingen kunst at fordele velfærd – kunsten består i at skabe den.

For en kommune er ikke blot en administrator, men også en generator for udvikling i lokalsamfundet.

Det ved vi Konservative, og derfor er en stemme på Konservative en stemme for dig og dine. Vi har klare værdier og klare mål, som vi gerne vil uddybe.

Konservative stiller det stærkeste holdhold

Kandidaterne fra det Konservative hold repræsenterer både ungdom og erfaring, samt en meget bred uddannelses- og erhvervsmæssig baggrund. Det er en god tanke at have i baghovedet, når du skal sætte dit kryds på valgdagen.

Vi Konservative har det bedste bud på en ansvarlig og dynamisk borgmester, der har udsyn og kan styre den kommunale pengekasse.

Flemming Christensen har mange års erfaring som leder og har med de seneste otte års byrådsarbejde vist evnen til at samarbejde bredt i byrådet og er derfor den rette person i borgmesterstolen.