Aktiv forebyggelsesindsats

Vigtigt at forebygge
Køge kommune skal være den bedste til at forebygge sygehusindlæggelser.

Fælles ansvar
Kommunen skal blive endnu bedre til at løfte opgaven på sundhedsområdet, så der gøres en stor forebyggende indsats på de områder, som kommunen har ansvaret for. Det har vist sig, at Køge kommune har langt flere indlæggelser på sygehusene end sammenlignelige kommuner, og indlæggelserne tager længere tid. Dette skal ændres, da det hverken er til gavn for dem, der bliver indlagt, eller for kommunens økonomi.

Der skal tages ansvar både i ældreplejen, på børneinstitutioner, skoler og på kommunens arbejdspladser.