Mere idræt i folkeskolen

Grundsten for et godt helbred

Allerede i en tidlig alder skal børn lære at være aktive og at få rørt sig. Så er grundstenen for et godt helbred resten af livet lagt.

Det gavner på alle områder
Vi Konservative ønsker mere idræt i folkeskolen. Det hjælper ikke kun på børnenes sundhed, men også på deres koncentrationsevne, så de bedre kan holde sig fokuseret og derved lære mere.

Når børnene får brændt noget energi af på idræt, kan de også bedre holde sig i ro, når de sidder i klasselokalerne og får undervisning. Flere idrætstimer og mere brug af aktive opgaver i de andre timer er en investering, som kommer tifold igen.

Vi tænker måske ikke så meget over det i hverdagen, men det er den kommune, vi bor i, der danner rammen om vores hverdag. Det er derfor ikke ligegyldigt, hvem der sidder ved roret, når de lokale beslutninger skal træffes, for beslutningerne påvirker din og dine nærmestes hverdag.

Kommunevalget 2013 nærmer sig og det er nu vor nye store kommune for alvor skal formes. Men hvem skal forme den, dit nærmiljø og dine kommunale tilbud?

Konservative har et helt klar bud på, hvad god kommunal service er og på, hvordan vi sikre borgerne en velfungerende og levende kommune.

For os er det ingen kunst at fordele velfærd – kunsten består i at skabe den.

For en kommune er ikke blot en administrator, men også en generator for udvikling i lokalsamfundet.

Det ved vi Konservative, og derfor er en stemme på Konservative en stemme for dig og dine. Vi har klare værdier og klare mål, som vi gerne vil uddybe.

Konservative stiller det stærkeste holdhold

Kandidaterne fra det Konservative hold repræsenterer både ungdom og erfaring, samt en meget bred uddannelses- og erhvervsmæssig baggrund. Det er en god tanke at have i baghovedet, når du skal sætte dit kryds på valgdagen.

Vi Konservative har det bedste bud på en ansvarlig og dynamisk borgmester, der har udsyn og kan styre den kommunale pengekasse.

Flemming Christensen har mange års erfaring som leder og har med de seneste otte års byrådsarbejde vist evnen til at samarbejde bredt i byrådet og er derfor den rette person i borgmesterstolen.