Seniorlandsbyer

Flere ældreboliger overalt i kommunen

Når der bygges nye ældreboliger, som fx i Bellingeparken, skal man tænke mere visionært og ind i fremtiden. I fremtidens ældreboliger vil der være ønske om mere liv og social kontakt kombineret med caféer og dagcenter, og det skal ikke blot løses ved plejepersonalets tilstedeværelse. Man kan sagtens tænke børnepasning ind i området, som vil være mere sikkert, men også fleksibelt, når vi samtidig ønsker mulighed for børnepasning døgnet rundt. 

Næste gang der skal bygges ældreboliger, vil vi desuden kæmpe for at få etableret et privat drevet plejecenter.