Udsatte børn og unge

Skal minimeres

Kommunen skal være bedre til at sætte ind med en tidlig indsats. Lige fra fødsel, til vuggestue, børnehave og skole skal kommunen tage ansvar for, at børn, som risikerer mistrivsel i familien eller at ryge ind i bander eller stoffer, får støtte og hjælp til at gå i en anden retning. 

Der skal være en klar strategi for en tidlig indsats, og medarbejdere, som tager ansvar og tager hånd om børnene, skal belønnes for det gode arbejde. 

Desuden skal kommunen have en exit-strategi for unge, som er kommet ind i bander, og som skal have hjælp til at komme ud igen.