En ansvarlig og miljøbevidst kommune

  • En ansvarlig og miljøbevidst kommune, som gør det attraktivt at leve i. Vi vil tiltrække flere elbil-stationer til fremme for brugen af elbiler.

  • Kommunen skal bekæmpe bjørneklo og vild pastinak på egne arealer og følge op over for de grundejere, som ikke følger kommunens påbud.

  • Sortering af affald til genbrug skal fremmes via information, så vi også sikrer den næste generation
  • Køge Kommune er en kommune i vækst og er også en kommune, som bidrager til de nationale mål om reduktion af CO2-udledning på 40 % i 2030. Konservative vil arbejde konstruktivt for at følge den strategiske energiplan, der er udarbejdet for kommunen i 2016. Her tænkes blandt andet på skift fra fossil energi til vedvarende energi samt at arbejde på at tiltrække flere elbil-stationer til fremme for brugen af elbiler.

    Køge Kommune er en meget grøn og afvekslende kommune med smukke købstæder, men også med marker, søer og skove. Konservative vil være med til at beskytte naturen og bevare den i videst muligt omfang. Vi vil arbejde for bekæmpelse af invasive plantearter såsom bjørneklo og vild pastinak. Disse plantearter er giftige for mennesker og skal forsøges udryddet.

    Langt om længe er der vedtaget lettere sortering af dagrenovation for den enkelte husstand, det er et godt skridt mod større genbrug og et bedre miljø. Vi ønsker mere information til kommunens borgere om kildesortering og genbrug, således at alle i kommunen kan medvirke til at skabe et sundere miljø.

    Konservative ønsker at bevare de rekreative områder, vi har i kommunen, og vil derfor aktivt arbejde på bekæmpelse af støj og lysstøj. Der sker en stor tilflytning til vores kommune i disse år, dette medfører mere trafik i vores lokalområder, som giver mere støj. Mange af kommunens borgere oplever støj over den vejledende grænseværdi, det vil vi gøre noget ved. Det skal være godt at bo i Køge Kommune.