Økonomien er garantien

  • at holde kommuneskat og boligskat i ro

  • ingen skat på erhvervsejendomme

  • balance mellem indtægter og udgifter

  • at sikre en robust kassebeholdning

  • løbende effektivisering af administrationen

 

Den kommunale økonomi skal fortsat styres med hård hånd.

Vi ønsker en solid kassebeholdning, som giver en økonomiske frihedsgrad. Der skal ikke bruges flere penge på drift og service end vi har råd til.

Vi planlægger investeringer efter, at et overskud på driften sammen med engangsindtægter fra salg af jord og ejendomme skal finansiere disse investeringer og først igangsættes, når vi har pengene.

Vi planlægger og opkøber jord løbende for at tilsikre, at udviklingen sikres i årene frem

Det er et mål for os konservative at lette skattetrykket for borgerne. Vi må samtidig sige, at vi mener, det er statsskatten, der skal sænkes, idet kommuneskatten og grundskylden i Køge Kommune i forvejen ligger under landsgennemsnittet.

Vi opkræver heller ingen dækningsafgift på erhvervsejendomme. Det ønsker vi heller ikke i fremtiden, da netop fritagelsen for dækningsafgift er et væsentligt konkurrenceparameter i forhold til andre kommuner.

Vi ser gerne private investeringer, som understøtter udviklingen, og som ikke belaster kommunens løbende drift.