Borgerne skal føle sig hjulpet og støttet

  • at der altid arbejdes med anstændig service for vores socialt udsatte borgere

  • at effektivisering og teknologisk udvikling er et must og noget, som der bør satses på

  • at koordinering er altafgørende for en god sundhedsindsats mellem kommune, sygehus og familie

Vi vil sikre koordinering mellem hospitalerne, hjemmeplejen, egen læge, genoptræning mm. ved hjemsendelse af patienter. Alle patienter uanset alder skal opleve en velkoordineret kommunekontakt til patient og/eller pårørende, når patienten udskrives med en handleplan fra sygehuset. Patienten skal mærke, at der er styr på opfølgningen efter udskrivelse, så både patienten og de pårørende føler sig trygge efter udskrivelse.

 

Kommunen er ved at lave et stort genoptrænings- og aflastningscenter ved stationen i Køge. Men der kan være langt for ældre borgere fra Borup, Bjæverskov, Herfølge, Algestrup/Tureby, Ejby og Ll. Skensved at komme til behandling. Man kan med fordel bevare genoptræninger på de steder, der er i dag og bevare disse som satellitstationer. Om ikke andet skal man arbejde på en transportordning, som gør det nemmere og hurtigere for borgeren at komme til genoptræningscenteret i Køge, hvis der er behov for behandling der.

 

Vi må prioritere sagsbehandlingen for borgeransøgninger, så vi kan få nedbragt antallet af klagesager og omgørelser fra Ankestyrelsen. Vi ønsker at oprette et team, der gennemgår alle omgjorte og hjemviste sager, som kan undervise og bruge sin viden om de mange komplicerede regler, så Køge Kommune ikke ender med at få underkendt så mange sager i Ankestyrelsen.

Der skal arbejdes for, at en borger kun skal henvende sig et sted/en sagsbehandler, når borgeren skal i kontakt med kommunen. Specielt den udsatte borger har ikke overskud eller overblik, hvis det er påkrævet at have kontakter i mange forskellige kommunale afdelinger for at få den nødvendige hjælp. Der skal være en langt bedre koordinering, så borgerne føler sig hjulpet og støttet et sted i livet, hvor det er svært. Herved er der også mulighed for at komme nogle af klagesagerne til livs og dobbeltarbejde i administrationen.

 

Der skal arbejdes videre med kommunens sundhedspolitik, hvor der bl.a. er fokus på tidlig indsats ved at have tilbud om motorik og bevægelse i daginstitutionerne samt at styrke bevægelse i skolerne bl.a. ved at få foreningerne og skolen knyttet tættere sammen. Dette fokusområde arbejder tæt sammen med idrætsstrategien. Her skal der arbejdes ekstra for at få børn med særlige behov og de handicappede ud i idrætten, men det kræver opmærksomhed på ekstra uddannelse for dem, der skal træne disse.