General forsamling 2019

Indkaldelse til ordinær generalforsamling for Køges Konservative Vælgerforening.

Dato 17-01-2019 kl. 19.00 i Ravnsborghallen Køge.

Før generalforsamlingen kl. 18 kan man deltage i fællesspisning i Ravnsborghallen. Menuen vil være flæskesteg m. tilbehør. Pris 79 kr. pr. person.

Tilmelding til spisning på generalforsamlingen sendes til Niels Vester på mail. NLV@SAMPENSION.DK

senest d. 12-01-2019.

Under generalforsamlingen vil foreningen servere kaffe / te og kage.

Det vil glæde Bestyrelsen og Byrådsgruppen at se mange af vores medlemmer til generalforsamlingen. 

Skulle der være spørgsmål er I meget velkommen til at kontakte Kim Sørensen på KimKonservativ@gmail.com

RIGTIGT GODT NYTÅR TIL JER ALLE.

 

 

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Beretning om foreningens virke i det forløbne år.
3. Godkendelse af det reviderede regnskab.
4. Fastsættelse af kontingent frem til næste ordinære generalforsamling.
5. Indkomne forslag.
6. Beretning fra den konservative byrådsgruppe om gruppens politik.
7. Valg af formand.
8. Valg af næstformand.
9. Valg af op til 10 bestyrelsesmedlemmer, samt en 1. og 2. suppleant for disse bestyrelsesmedlemmer, der er valgt for 2 år.
10. Valg af delegerede til partiets landsråd, jf. vedtægter for Det Konservative Folkepartis organisation §4, stk. 2, pkt. 11 og 12, samt suppleanter for disse.
11. Valg af 2 revisorer og suppleanter for disse.
12. Politisk drøftelse.
13. Eventuelt.

Hal 3 og stadion grunden

Byrådet traf i aftes en meget vigtig beslutning om at sælge grundene under Køge Hallerne til netop den selvejende institution Køge Hallerne. Det betyder, at vi nu med meget bred politisk opbakning får gennemført byggeriet af dels hal 3 dels stadionrenoveringen.

Det har været en mærkesag for os konservative at få denne sag gennemført og at det nu sker i et tæt samarbejde med alle idrætsklubberne i området er en kæmpe styrke for projektet.

Tillykke til idrætslivet og idrætsforeningerne i Køge Kommune. Fra konservativ side har der været et stærkt ønske om det og i aftes fik det så massiv opbakning fra de øvrige politiske partier.

Det her er en opbakning til alle de frivillige ledere og trænere, som dagligt er der for vore unge og som yder en uegennyttig indsats. De har om nogen fortjent at vi får bragt vore faciliteter ud-to-date!

Vi vil arbejde videre for at komme helt i mål over de kommende år med dette idrætscenter og med at få faciliteter på øvrige idrætsanlæg i kommunen forbedret og udbygget.

Deltag i debatten online

Kontakt din vælgerforening

Bestyrelsen

Kim Lemming Sørensen
Formand
Niels Lolk Vester
Næstformand
Mette Laugesen
Økonomiansvarlig, Medlemsansvarlig
Morten Kryger
Sekretær
Claus Rømer
Webmaster, Bestyrelsesmedlem
Finn Von Bülow
Bestyrelsesmedlem
Lise Spang Olsen
Bestyrelsesmedlem
Lykke Outzen
Bestyrelsesmedlem
Per Stryhn
Bestyrelsesmedlem

Politikere

Flemming Christensen
Byrådsmedlem
Kirsten Larsen
Byrådsmedlem
Mads Andersen
Byrådsmedlem
Thomas Elm Kampmann
Byrådsmedlem

Centrale mærkesager

Bliv en del af holdet

Få direkte adgang til politikere, der arbejder for dig, dit hjem og Køge Kommune. Bliv en del af den konservative fremgang i dag!