Hjælp til de mindste

  • flere væresteder i kommunen for de unge fra 13-18 år

  • at uddanne nogle mentorer, som kan støtte udsatte familier og unge

  • skabe mere fleksible pasningsmuligheder, hvis det bliver et behov med de mange nye arbejdspladser med skiftende arbejdstider

Med flere forretninger i Køge og mange nye arbejdspladser på sygehuset skal vi have styr på, om der opstår et behov for mere fleksible pasningsmuligheder. Arbejdet disse steder er ikke typisk fra 8-16, så hvis vi skal kunne tiltrække flere til at bo i Køge, når de arbejder her, skal vi også give dem mulighed for at få passet deres børn.

 

Vi skal give de mindste og svageste borgere en god start på livet. Vi skal sikre forældreinddragelse, så der ikke opstår usikkerhed mellem forældre og ansatte i daginstitutionerne om, hvad der er bedst for børnene.

 

Vi vil arbejde for flere tilbud til udsatte unge, så vi holder dem væk fra bandemiljøerne. Det kan være i form af ungdomsklubber til flere aldersgrupper og flere væresteder som fx Tapperiet. Vi ser det som væsentligt, at unge får tilknytning til bl.a. idrætsklubberne, hvor ”Broen” i dag er en væsentlig aktør. Bredt og tværfagligt samarbejde mellem SSP, politiet og skolerne skal fortsat støttes, således at den røde tråd sikres i indsatserne.

 

Jo tidligere man får øje på de børn, som kan være udsatte, jo bedre kan man hjælpe dem. Vi vil satse mere på sundhedsplejerskens indsats fra fødslen, så familier kan blive hjulpet på rette vej. Det er en udfordring, at nogle familier for tidligt opgiver at følge den indsats, som kommunen tilbyder, så der er brug for at uddanne nogle mentorer, som familierne kan få tiltro til og få støtte af, ligesom de unge kan få mere hjælp i et fortroligt rum med en mentor.