Samarbejde med erhvervslivet for at skabe jobs

  • at Køge Kommunes beskæftigelsesindsats skal blive endnu mere erhvervsrettet, så der kan skabes broer mellem erhvervslivet og de ledige

  • at der arbejdes differentieret med den enkelte borger, og at lovgivningen fra Christiansborg udfordres så meget som muligt med målet om succes for borgeren.

  • at der arbejdes aktivt med ”det 3. arbejdsmarked” og de borgere, som aldrig nogensinde vil kunne varetage et normalt job

  • Det er altafgørende vigtigt at borgeren bliver sat før systemet. Derfor skal beskæftigelsesindsatsen i størst muligt omfang være meget differentieret til den enkelte borger. Det er vigtigt, at erhvervslivet bliver en aktiv medspiller i indsatsen, og at vi som kommune optræder lige så meget som rekrutteringsbureau for virksomhederne, som vi er social instans for de ledige.

    Vi skal væk fra, at alle kan kræve af samfundet. De mange skal arbejde for de få, dvs. at vi skal gøre mere for at få den sidste lille del ud på arbejdsmarkedet. En stor del af de ledige, vi har tilbage i Køge Kommune, er folk med en eller anden form for fysisk eller psykisk lidelse. Selv dem er der altså plads til på arbejdsmarkedet, og det skal vi håndtere. Stærkere samarbejde med sundhedsområdet, flere aftaler med virksomhederne og fokus på den enkeltes behov er nøgleordene.