Erhvervslivet i fortsat vækst

  • attraktive lokaliseringsmuligheder for både store og små virksomheder med udvidelse af eksisterende erhvervsområder samt strategisk udlægning af nye

  • en miljø- og erhvervspolitik, der understøtter hinanden, hvor der investeres i grøn energi og miljøforbedringer

  • en hurtig, kvalificeret og effektiv kommunal sagsbehandling, så vi sikrer, at Køge kommune forbliver konkurrencedygtig hos erhvervslivet

Køge har formået at tiltrække og udvikle en lang række projekter, som i fremtiden vil gavne erhvervslivet i kommunen. Køge har formået at løse en stor udfordring ved at kombinere koordineringen af store infrastrukturprojekter med en stærk erhvervsservice og konstant forbedring af de lokale virksomheders rammevilkår. Køge har potentialet til at blive hele Sjællands vækstmotor, hvis kommunen fortsætter den positive tilgang til erhvervslivet og samtidig forbedrer sin tilgang til private aktører og kommunens velfærdsservice.

Et sådant image komme ikke af sig selv, det kræver konstant fokus og opfølgning. Hvis Køge Kommune også fremover skal fastholde og tiltrække virksomheder og arbejdspladser skal vi kunne tåle en benchmarking i forhold til placeringsmuligheder i andre kommuner.

Med andre ord rammebetingelserne skal være i orden og der skal kontinuerligt arbejdes for:

Og endelig så skal lokalplaner udarbejdes så de i størst mulige omfang tilgodeser det virksomhederne efterspørger.

Specielt detailhandlen kræver fokus i de kommende år, med åbningen af de mange nye butikker omkring stationen er det vigtigt at de gamle butiksområder får et udviklings- og fastholdelsesmæssig fokus og en løbende dialog med de involverede som fx Køge Handelsstandsforening og Citycon er derfor yderst vigtigt.

Specielt detailhandelen kræver fokus i de kommende år. Flere steder i Kommunen er butikkerne udfordret, derfor er det vigtigt at disse får et udviklings- og fastholdelsesmæssig fokus, og en løbende dialog med de involverede parter fx handelsstandsforeningerne er derfor yderst vigtig.

Hvis vi fortsat skal kunne finansierer vore fælles velfærdsydelser, så er et velfungerende erhvervsliv en forudsætning, men for at fuldende cirklen er fokus på yderligere bosætning en forudsætning. Først når medarbejderne fra de forskellige erhvervsvirksomheder bosætter sig i Køge Kommune kan vi fra Konservativ side læne os tilbage og sige ”mission completed”.