Fordi det er sundt

  • et stærkt foreningsliv, som gavner sundheden både fysisk, men også socialt. Opbakning og anerkendelse af den frivillige indsats

  • motion og sund kost på dagsordenen i daginstitutioner og skoler

  • brug af idrætsforeningernes kompetencer til genoptræning og bevægelse for børn og ældre og hold for børn med særlige behov

Uanset alder gavner det alle at have bevægelse i sin hverdag. Derfor ønsker vi mere støtte til foreningerne i hele kommunen, og der skal være gode og tidssvarende faciliteter til både bredde- og eliteidrætten. Det er svært for foreningerne med mange frivillige kræfter at rekruttere og fastholde medlemmer, og her kan kommunen støtte med kurser og workshops på tværs af idrætsgrene, så foreningerne og de frivillige kan få hjælp og opbakning til at kunne inddrage flere og have et bedre samarbejde på tværs. Kommunen kan bidrage med konsulenter, fx fysio- og ergoterapeuter, som kan dele viden om fx skadesforebyggelse og genoptræning, som foreningerne kan arbejde videre med. Selv hvis man først kommer i gang med at dyrke idræt i en sen alder, kan det være livsforbedrende og -forlængende. Vi Konservative ønsker derfor et stærkt foreningsliv, da både idræt og bevægelse, men også sammenhold og sociale relationer, gør en stor forskel på den enkeltes livskvalitet.

Alle skoler skal have mere tid til bevægelse og idræt i den lange skoledag, der er i dag. Alle børn skal have åbnet en masse døre for at få åbnet øjnene for andet og mere end e-sport. Bevægelse er vejen til en sund livsstil. Foreningslivet skal ind i skolen, vi skal have styrket dette samarbejde, hvor idrætten med deres engagement og viden kan være med til at forstå en motiverende undervisning, der kan lokke flere til foreningerne.

De udsatte børn skal hjælpes ud i idrætten, bl.a. ved hold for børn med særlige behov, fordi de har svært ved at være på almindelige hold. Motion fremmer velvære og sundhed også hos denne gruppe, som i mange tilfælde på den lange bane er livstilstruede. Hertil kommer, at idrætten bringer børn med særlige behov ind i et socialt fællesskab, som de tit er udelukkede fra. Idrætten kan bibringe børnene en positiv oplevelse af at bruge kroppen, i stedet for blot at blive opfattet som kropsurolige, som ikke bliver forstået eller mødt af omgivelserne.

Kommunen skal i højere grad købe sig ind i de tilbud, som nogle af kommunens foreninger kan tilbyde inden for idræt og bevægelse, til borgere, som har brug for genoptræning, eller daginstitutioner, dagplejere og skoler, som ikke selv har faciliteterne til at fremme bevægelse i løbet af dagen. Der findes gode kompetencer i foreningerne, som kan benyttes bedre, samtidig med at interessen for deres idrætsgrene bliver fremmet. Det vil også være en måde at skabe et tværfagligt samarbejde mellem foreningerne og kommunen til et fællesskab, som motiverer borgerne/børnene til at vedligeholde eller forbedre fysiske kompetencer.