Fortsat byudvikling, men i det rette tempo

 • Bydelsplanerne for Borup og Herfølge skal føres ud i livet, herunder renovering af bymidterne

 • Fortsat udbygning af lokalområderne uden for Køge by, men i overensstemmelse med borgerønskerne i området

 • Vi skal have et skarpt øje mod ghettodannelser og bander, så vi får stoppet det så tidligt som muligt

Næppe nogen anden dansk by oplever så markant en forandring og udvikling, som Køge by gør i disse år. Store projekter skyder op, og eksisterende udvider: Køge Kyst med Stationsområdet, Collstrupgrunden og Søndre Havn. Transportcentret, Campus Køge og industrihavnen. Ny station Køge Nord og Sjællands Universitetssygehus Køge. Det er projekter, der er sat i søen og færdiggøres over de kommende år. Projekterne tiltrækker mange nye borgere til hele kommunen, og det giver muligheder og udfordringer:

 • Tilflyttere skal sikres boliger, der opfylder forskellige behov.
 • Institutioner og skoler skal i omfang og funktion leve op til de nyeste pædagogiske tiltag og undervisningsformer.
 • Udbud af fritidsaktiviteter og foreningsliv skal sikres.
 • Ældreboliger og plejecentre skal renoveres og gøres tidsvarende.
 • Mange seniorer vil flytte i bofælleskaber. Det bør nybyggeri tilgodese.
 • Som udgangspunkt mener vi ikke, at der er behov for mere alment boligbyggeri i kommunen. Skal der bygges alment, er det helt afgørende, at det sker i mindre skala, og at det sikres, at beboersammensætningen i højere grad afspejler det omgivende samfund.
 • Ghetto-dannelse i almene boligbyggerier skal forhindres. Vi vil ikke have nogle af vores afdelinger på ghetto-listen. Køge Kommune har haft stor succes med at sætte effektivt ind mod bander. Sker der igen en udvikling i forbindelse med banderelateret kriminalitet og vold i udsatte områder, skal der sættes hårdt ind tidligt. Afdelingsbestyrelser i alment byggeri skal støttes af myndighederne, hvis de vælger at udsætte beboere.
 • Køge by er blandt de danske kystbyer, som er særligt udsat i forbindelse med havvandsstigninger og stormflodshændelser, fordi hele bymidten ligger lavt og lige ud mod Køge Bugt. Nuværende og fremtidige boligområder skal sikres mod havvandsstigninger og øgede regnmængder.
 • De nye butikker på stationsområdet vil give detailhandlen i Køge by et løft. Området ligger tæt på Køge bys centrum, og det vil have en afsmittende effekt på de andre butikker. Nye kædebutikker kommer til. De vil sammen med byens specialbutikker i et unikt miljø sikre, at Køge vil få en stigende andel af detailhandlen. Denne udvikling skal fremtidssikres ved til stadighed at optimere forholdene.
 • Vedligeholdelse af alle kommunale bygninger og arealer skal prioriteres højere. At udskyde det vil i den sidste ende kun medføre fordyrelse og værditab.
 • Mange borgere har et nært og kærligt forhold til Teaterbygningen. Og mange optrædende kunstnere roser den for dens specielle atmosfære. Nu får den et tiltrængt løft, så den kan fungere som samlingssted for unge og ældre flere år frem. Dermed er der sikret tid til at gå i tænkeboks, så der kan findes det helt rigtige kulturhus.
 • De nye rekreative områder på Nordstranden og Søndre strand skal fyldes med liv og aktiviteter. Foreninger og offentlige arrangementer skal tilskyndes til at bruge arealet.
 • Udfordringer med pendlerbilisme fra Stevns gennem Køge – snart også til den nye hurtigforbindelse fra togstation Nord – skal løses.