Kultur giver kulør på tilværelsen

  • aktivt for at tiltrække private investorer, som kan lægge penge i kulturen i kommunen

  • både gamle, men også nye kulturelle aktiviteter, som tiltrækker turister, og som gør kommunen kendt, skal vi støtte og bidrage med viden og netværk, så de kan vokse

  • udnyttelse af museer, kultur- og aktivitetshuse og støtte til foreningslivet i hele kommunen, så der er mulighed for at deltage i aktiviteter, uanset hvor man bor i kommunen

I en tid hvor der bliver talt om anlægs- og servicelofter, og hvor der skal prioriteres skarpt for at få udført forskellige projekter i kommunen eller givet ordentlig pleje og omsorg til dem, som har brug for det, kan kulturen blive udfordret. Men hvis vi skærer for meget ned på kulturområdet, risikerer vi at fjerne noget af det, som giver kulør på tilværelsen. Kultur er både museer, kultur- og aktivitetshuse, biografer, foreningsliv og meget mere – steder som skaber sammenhold for dem, der benytter dem, og mindsker ensomhed. Det sikrer i høj grad, at man kan holde sig aktiv igennem hele livet og klare sig selv, så man i mindre grad er afhængig af hjælp fra andre eller fra det offentlige.

Vi Konservative vil ikke sætte midler af til fx et kulturhus i Køge lige nu, men vi vil arbejde aktivt for at tiltrække private virksomheder, som har midlerne til at investere i kulturen i kommunen. Det kan være pensionskasser eller Realdania, som gerne vil prioritere kultur som en vækstdriver. På den måde kan kommunen i stedet prioritere foreningsområdet, som de private investorer ikke lægger penge i. Vi støtter gerne udarbejdelse af projektforslag og bidrager med viden og netværk, så kulturinstitutionerne kan skaffe midler til udvikling og nyt byggeri gennem private investorer, ligesom vi i høj grad støtter de muligheder, kulturen har for at blive fremmet, som fx Vikingeborgens ansøgning om at blive optaget på UNESCOs verdensarv. Muligheder for aktiviteter, oplevelser og et rigt foreningsliv er også noget af det, som tiltrækker nye borgere til kommunen.